Menu

Ситуація на валютному ринку України у грудні 2014 року

 • Автор: Super User

Kurs rezerviУпродовж грудня 2014 року, незважаючи на деяку активізацію торгівельних операцій на міжбанківському сегменті, валютний ринок функціонував в умовах пролонгаціїї дії адміністративних заходів Національного банку які, в основному, були спрямовані на обмеження попиту на валюту.

Негативно на стан валютного ринку впливало формування від’ємного зведеного сальдо платіжного балансу (за підсумками січня-листопада 2014 року – 11 046 млн. дол. США).

В результаті скорочення пропозиції валюти на валютних аукціонах з 5 млн. дол. США до 3 млн. дол. США (з 28 листопада) відразу ж відбулося знецінення офіційного курсу гривні на 0,6 % до 15,06 грн./дол. США, а станом на 22.12.2014 гривня поступово девальвувала до нового історичного максимуму – 15,85 грн. дол. США (на цю дату девальвація до листопада становила 5,9 %, з початку року – 98,4 %).

У цілому, в грудні 2014 року девальвація гривні відносно долара США склала 5,3 % (у цілому за 2014 рік – 97,3 %) і на кінець місяця офіційний курс гривні до долара США становив 15,77 грн./дол. США. Середньомісячний офіційний курс гривні до долара США за грудень девальвував на 6,2 % і становив 15,6163 грн./дол. США (у середньому за 2014 рік гривня девальвувала на 48,7 %, середньорічний офіційний курс склав 11,89 грн./дол. США).

У грудні, за даними НБУ, загальний обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою (купівля та продаж у доларовому еквіваленті на міжбанківському ринку) зріс на 24,1 % (відносно листопада 2014 року) до 13 949 млн. дол. США; на готівковому ринку – зменшився на 7,5 % до 343,3 млн. дол. США відповідно (в цілому за 2014 рік порівняно з 2013 роком зменшився у 2,6 раза та становив 13,6 млрд. дол. США). При цьому, необхідно зазначити, що починаючи з липня 2014 року попит населення на купівлю іноземної валюти перевищував її продаж. Зокрема, у грудні 2014 року фізособи продали іноземної валюти у обсязі 148,1 млн. дол. США, а купили – 195,2 млн. дол. США. Таким чином, у грудні 2014 року населенням викуплено іноземної валюти на 47,1 млн. дол. США більше, ніж продано (у цілому за 2014 год купівля населенням іноземної валюти перевищує її продаж на 2,41 млрд. дол. США).

На готівковому валютному ринку відбувається додатковий тиск за рахунок зростання девальваційних очікувань. За даними Gfk Ukraine індекс девальваційних очікувань у грудні збільшився на 0,3 п. до 158,1 (з початку 2014 року – на 22,9 п.).

На готівковому валютному ринку гривня за операціями з продажу девальвувала на 6,1 % з 15,3720 грн./дол. США на кінець листопада 2014 року до 16,3101 грн./дол. США станом на кінець грудня. Упродовж місяця курс гривні на готівковому ринку варіював від 15,4441 до 16,4022 грн./дол. США.

У грудні 2014 року спред за операціями купівлі-продажу на готівковому валютному ринку (різниця між курсом продажу та купівлі доларів США на готівковому валютному ринку) варіював у межах від 0,01 грн. до 0,35 грн., середній спред становив 0,16 грн. (у листопаді 2014 року – 0,35 грн.).

Попит на валюту залишався високим через значні виплати за зовнішнім боргом, більші обсяги енергетичного імпорту і послаблення деяких адміністративних обмежень з боку НБУ. З іншого боку, пропозиція валюти була недостатньою через падіння експорту, невисокі обсяги зовнішніх залучень, прямих іноземних інвестицій та девальваційні очікування.

Для стабілізації ситуації на валютному ринку НБУ проводив валютні інтервенції з продажу валюти, як результат, за підсумком місяця від’ємне сальдо інтервенцій становило 0,8 млрд. дол. США. За результатами 2014 року отримано негативне сальдо за валютними інтервенціями НБУ у розмірі 9,17 млрд. дол. США (у цілому за 2013 рік – «мінус» 3,1 млрд. дол. США).

Обсяг міжнародних валових резервів України за грудень знизився на 2,4 млрд. дол. США, або на 24,4 % (за 2014 рік – зменшився на 12,9 млрд. дол. США або на 63,1 %) до 7,53 млрд. дол. США. Такий обсяг значно звужує можливості НБУ для згладжування коливань валютного обмінного курсу. Поточний рівень резервів ледь є достатнім для фінансування 1,4 місяця майбутнього імпорту (граничний критерій – 3 місяці).

Крім від’ємних інтервенцій, на зниження рівня міжнародних валютних резервів впливало виконання планових державних зобов’язань по сплаті держборгу (на суму 738 млн. дол. США в еквіваленті)[1] та продаж значної частини іноземної валюти для підтримки платежів НАК “Нафтогаз України” за імпортований природний газ (у т.ч. виплата боргу ВАТ “Газпром” за раніше спожитий природний газ, зокрема у грудні ця сума становила 1,65 млрд. дол. США).

Відносно євро гривня у грудні 2014 року девальвувала на 3 % (у цілому за 2014 рік – на 74,2%). На кінець місяця офіційний курс гривні до євро становив  19,2329 грн./євро проти 18,6816 грн./євро на кінець листопада 2014 року.

Довідково. Протягом грудня 2014 року долар у парі євро-долар США ревальвував на 2,3 %[2] з 1,2480 дол. США/євро у листопаді 2014 року до 1,2197 дол. США/євро у грудні 2014 року (за 2014 рік – ревальвував на 11,7%).

Відносно російського рубля гривня протягом грудня 2014 року ревальвувала на 3,5 % з 3,1407 грн./10 руб. на кінець листопада 2014 року до  3,0304 грн./10 руб. на кінець грудня. В цілому за 2014 рік гривня відносно російського рубля девальвувала на 23,7 %, водночас російський рубль відносно долара послабився на 71,2 % за рік.

Очікуквання

На даний момент факторів для ревальвації гривні у І кварталі 2015 року немає, тому на тлі загострення кризових процесів (військова ситуація на Сході України, високий попит на іноземну валюту, погіршення стану фінансового рахунку платіжного балансу, подальший відтік капіталу з країни і т.п.) триватиме значна волатильність курсу з корекцією в бік девальвації.

Існує значний ризик розбалансування банківської системи через неконтрольованість ситуації на тіньовому валютному ринку, який виник у відповідь на важко доступність гривні та значні адміністративні обмеження на офіційному валютному ринку. Існуючі зовнішні дисбаланси продовжать тиснути на валютний курс, але очікуються, що у 2015 році значні зовнішні надходження зможуть дещо знівелювати цей тиск

Національний банк України продовжуватиме застосовувати адміністративні заходи на валютному ринку. Так, до 3 березня 2015 року включно діятиме постанова Правління Національного банку України від (далі – Постанова № 758).

Згідно з Постановою № 758 збережено вимоги щодо обов’язкового продажу в розмірі 75 відсотків надходжень в іноземній валюті та 90-денний граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Крім того, для гармонізації грошово-кредитного ринку запропоновано нові інструменти регулювання ринку:

 • з метою створення умов для припливу коштів у банківську систему банкам запропоновано здійснювати випуск іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, зі строком обігу не менше шести місяців та їх погашення без обмеження сум після настання терміну, зазначеного в сертифікаті;
 • з метою розвитку співпраці з міжнародними та іноземними фінансовими інституціями, резиденти-гаранти (поручителі), що одержали індивідуальну ліцензію Національного банку України, мають право переказувати іноземну валюту на виконання забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитами, наданими міжнародними фінансовими організаціями або іноземними експортно-кредитними агентствами;
 • ураховуючи важливість благодійної діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на території України, Національний банк України прийняв рішення про звільнення від обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь набувачів, отриманих ними як благодійна допомога.

У I півріччі 2015 року можливим є сценарій, який супроводжуватиметься досить тривалим періодом курсової волатильності, зі схильністю до продовження девальваційного тренду, та міститиме низку суттєвих ризиків для національної економіки:

 • посилення інфляційного тиску на економіку, для якої характерний високий рівень імпортозалежності;
 • послаблення позитивного ефекту девальвації для експорту через високу частку імпортованих складових (енергетичних матеріалів, сировини, напівфабрикатів), товарів, які посідають значну частку в структурі експорту України (зокрема, металургійної та хімічної промисловості);
 • збільшення вартості інвестиційного імпорту, що дестимулює проведення процесів модернізації й відтворення;
 • зростання вартості критичного імпорту (насамперед енергоносіїв), що негативно впливатиме на стан зовнішньоторговельного балансу;
 • підвищення девальваційних та інфляційних очікувань, знецінення доходів населення, відтік депозитів з банківської системи;
 • зростання рівня доларизації економіки через послаблення довіри до гривні;
 • збільшення витрат бюджету на обслуговування залучених боргових ресурсів та видатків на погашення основної суми боргу.

 


[1] За інформацією НБУ, www.bank.gov.ua

[2]За попередніми даними НБУ.

________________________________

Если Вам материал был полезен, можете поддержать проект, нажав на кнопки социальных сетей ниже.

 

фото

Ремізова І. А. к.е.н.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить